Pellets

Houtpellets of houtkorrels zijn een hernieuwbare brandstof op basis van hout. Ze worden gemaakt van houtafval zoals zaagsel en houtkrullen. Het fijngemaakte houtafval wordt gedroogd en geperst tot staafjes van 6 mm doormeter en ongeveer 3 cm lengte. Door de enorme persdruk komt de houteigen lignine vrij uit de cellen en bindt de houtpartikels aan elkaar. Er worden dus geen extra bindmiddelen toegevoegd. Door het persen neemt de dichtheid toe tot meer dan 1 kg/dm³. Met ander woorden : goede pellets zinken in het water.
De productiemethode levert een uniforme en gestandariseerde brandstof op. Houtpellets zijn relatief compact en vertonen een lage vochtigheidsgraad (ongeveer 10 %). Daardoor kunnen ze zeer efficiënt en schoon verbrand worden. Houtpellets bevatten in doorsnee 4.8 Kw/kg warmte. Pellets kunnen zowel in zakken (meestal 15 of 25 kg) als in bulk met de tankwagen geleverd worden. De bulklevering in een opslagvat of- kamer is perfect vergelijkbaar met de levering van stookolie bijvoorbeeld.
Door het aanplanten van bomen voor de productie van nieuw hout, is het verbranden van houtpellets CO² neutraal. Bovendien is de grondstof  van de houtpellets een afvalproduct die alsnog nuttig wordt gebruikt.
Hoe herken je de goede pellets ?

  • goede pellets moeten zinken in het water doordat de densiteit meer dan 1 is
  • pellets moeten stevig zijn en niet brokkelen
  • pellets moeten glanzend zijn
  • de diameter van een pellet is 6 mm en de lengte ongeveer 4 x de diameter
  • donkerkleurige pellets komen van kwaliteitshout, bleke zijn van zachtere houtsoorten
  • het stortgewicht moet hoger zijn dan 650 kg/m³. de densiteit bedraagt 1.2 kg/dm³ of 1200 kg/m³
  • het asgehalte moet kleiner zijn dan 0.5 %
  • het verpulveringsgehalte (stofgehalte) moet kleiner dan 1 %

Noot : schorspellets en mengpellets zijn van een mindere kwaliteit dan zuivere houtpellets.