B 2

EEN ONMISKENBAAR SCHONE VERBRANDING. DE B² VAN BULLERJAN.

Bullerjan® kachels onderscheiden zich als sinds 35 jaar door uitstekende verbrandingswaarden, ongecompliceerd gebruik en lange levensduur. Natuurlijk ligt ons tegenwoordige ontwikkelingszwaartepunt bovendien op de continue optimalisatie van het verbrandingsproces, waarbij men een zo hoog mogelijke bescherming van het milieu probeert te bereiken.

Met de B² - de eerste op een (bijna) vierkant oppervlak geplaatste Bullerjan - is het ons nu gelukt een kachel die gekloofd brandhout extreem schoon verbrandt te ontwikkelen.  

Ecologie:

De Bullerjan B² is met de combinatie van zijn extreem lage CO- en fijnstofwaarden m.b.t. milieuvriendelijkheid tegenwoordig in de gehele branche toonaangevend. Hij blijft met 88% onder de vanaf 2015 in Duitsland vereiste fijnstofgrenswaarden en voor wat betreft de vereiste CO-waarden zelfs onder de 96%. Deze waarden en ook het rendement van 81% worden zonder ingewikkelde technische trucs bereikt. De B² werkt met een uitgekiende brandstofruimtesymmetrie met een geïnstalleerde naverbrandingskamer en een  meertraps verbrandingsluchttoevoer. Alles is optimaal op de verbranding met de geïntegreerde ChimCat® - katalysator afgestemd. De TÜV zuid heeft deze en gelijke goede waarden voor drie verschillende nominale warmtevermogens bevestigd.