BULLERJAN HOUTKACHELS

De eenvoudigste oplossingen zijn vaak de beste. De Bullerjan®hete luchtoven is zo'n oplossing. 

Hij bestaat uit gebogen stalen buizen, die een cilindrische brandkamer vormen. Het grootste deel van het oppervlak van de buizen ligt daarbij in de brandkamer. Daardoor is een maximale warmtewisseling gegarandeerd. Gedurende de werking wordt de lucht in de buizen zeer snel warm. Volgens het eenvoudige convectieprincipe gaat hij omhoog en komt hij boven als warme lucht uit de buizen. Koude lucht stroomt er van onder in, wordt eveneens verwarmd en volgt deze constante circulatie. 

 

Door deze constante circulatie verdeelt de lucht zich snel en gelijkmatig in de ruimte. Bullerjan® – geniaal gewoon, gewoon geniaal.

 

  •  
  • ERVARINGEN MET KWALITEITEN BETREFFENDE DE MODERNSTE

   MILIEUTECHNOLOGIE.

   De nieuwe serie Free Flow 2014 (FF14) verbindt geteste kwaliteiten met de

   modernste milieutechnologie. 

   Als volwaardige houtverwarming geconcipieerd - en ook vaak als enige

   verwarmingsbron gebruikt en getest -

   was de Free Flow warme luchtkachel altijd al in staat, ruimtes snel en

   gelijkmatig te verwarmen. Met behulp van

   de in de verbrandingskamer gebruikte ChimCat® katalysator en de huidige

   driestaps verbrandingsluchttoevoer

   verbrandt de FF14 zo schoon en efficiënt als nooit te voren. Het rendement

   werd nog een keer duidelijk naar 80%

   verhoogd, wat een geringer houtverbruik bij gelijkblijvende verwarming

   tot gevolg heeft.

 

  •  
  • DE CHIMCAT® KATALYSATOR

   Om te voldoen aan de eisen van de eerste BImSchV

   (1. Bondsemissiebeschermingsverordening)

   en andere Europese resp. nationale regelgeving betreffende

   de emissies van brandhoutkachels

   wordt in elke Bullerjan het luchtkachels een katalysator gebruikt.

   De katalysatormodule is in plaats

   van de anders gebruikelijke verwarmingsgaskeerplaat gemonteerd.

   Door de montage van de

   katalysatormodule worden de emissies voor wat betreft koolmonoxide, koolwaterstoffen

   en fijnstof tot 90% gereduceerd.

   De Chimcat katalysator verlaagt de milieuschadelijke emissies van koolmonoxide

   en koolwaterstoffen

   veilig en duurzaam.  Fijnstof wordt effectief uit de uitlaatgassen gefilterd en door

   de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule

   vrij van verbrandingsresten naverbrand.

    

 

 •  

 

 

 • BEVORDERD DOOR DE BONDSSTICHTING MILIEU (DBU)

  De ontwikkeling van deze katalysator voor de Free Flow door de

   

   

   Dr. Pley Environmental GmbH

  werd door de Duitse milieustichting (DBU) verplicht gesteld en

  de lage emissiewaarden en hoge

  rendementen van het geaccrediteerde Duitse testinstituut DBI-Gti in Freiberg

  werden getest en

  bevestigd.

   

 

  •  
  • DE FUNCTIEWIJZE VAN DE CHIMCAT® KATALYSATOR

   De catalysatormodule bestaat uit drie katalysatorcassettes, die boven

   elkaar zijn bevestigd en door

   de afvoergassen worden doorstroomd. De katalysatorcassettes zelf

   bevatten een keramisch stortgoed,

   dat catalysis bedekt is met edele metalen.   Door de catalysische laag wordt de activeringsenergie van de oxydatie

   van koolmonoxide en koolwaterstoffen

   tot kooldioxide en water verminderd. Dat betekent, dat deze reacties sneller dan bij een

   vergelijkbare

   temperatuur zonder katalysator verlopen. Daardoor worden de emissies die schadelijk zijn

   voor het milieu

   van koolmonoxide en koolwaterstoffen duurzaam en zeker verlaagd.    Het stortgoed in de katalysatorcassettes dient ook als filter. Het stof dat bij de verbranding

   van hout ontstaat bestaat voor

   een groot deel uit niet verbrande koolstof (roet). Deze wordt door de filterwerking van de

   cassettes tegengehouden

   en door de zeer hoge temperatuur in de catalysatormodule bezinkselvrij naverbrand.

   Daardoor worden door de

   catalysatormodule ook de emissies van fijnstof duurzaam en zeker gereduceerd.   De katalysator zelf is onderhoudsarm. Hij moet echter regelmatig van eventuele residuen

   (as) worden gereinigd.

   Daarom neemt men voorste afdekplaat eraf en trekt de catalysatormodule uit de kachel.

   De cassettes kunnen

   gewoon uit de module worden gehaald en met een borstel of een afzuiger van eventuele

   residuen worden gereinigd.